تزیین هندوانه صدفی - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین هندوانه صدفی

یک هندوانه گرد داریم که توسط وسایل سفره آرایی مخصوص یا با چاقو از قسمت سر هندوانه بصورت اریب بطرف پائین برش می زنیم.

تزیین هندوانه,هندوانه, هندوانه شب یلدا

لايک انتشار در تلگرام