تزیین هندوانه به شکل گل - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین هندوانه به شکل گل

پوست هندوانه را تا نیمه با یک چاقوی تیز طوری بردارید که سفیدی های زیر پوست باقی بماند وتنها پوست سبز آن جدا شود ،سپس یک گل رز را در نظر گرفته وبا برشهایی بر روی پوسته ی سفید هندوانه آن را بوسیله ی چاقوی لیزری به شکل گل در بیاورید.

تزیین هندوانه,هندوانه,میوه آرایی

 

لايک انتشار در تلگرام