تزیین هندوانه هنری دو - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین هندوانه هنری 2

بعضی از تزیین هندوانه گر چه سخت به نظر می رسد ولی می بینید که کسانی که دارای ذوق و کمی هنر هستند چه شکل های زیبایی با هندوانه خلق نموده اند عکس های سری دو :

تزیین هندوانه هنری, اشپزی اکا ,تزیین غذا و میوه

لايک انتشار در تلگرام