تزیین هندوانه هنری دو - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین هندوانه هنری 2

بعضی از تزیین هندوانه گر چه سخت به نظر می رسد ولی می بینید که کسانی که دارای ذوق و کمی هنر هستند چه شکل های زیبایی با هندوانه خلق نموده اند عکس های سری دو :

تزیین هندوانه هنری, اشپزی اکا ,<a style='color:#000' title='تزیین غذا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18457.html'>تزیین غذا</a> و میوه


tazin-hendevaneh-06

tazin-hendevaneh-07

tazin-hendevaneh-08

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام