کاسه یخی شماره دو - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین کاسه یخی 2

کاسه یخی بسیار زیبا است که شما می توانید توسط آن سفره خود را چندین برابر زیبا کنید شماره دو طرز تهیه تهیه در کاسه یخی شماره یک آمده است لیکن تصویر به اندازه کافی گویاست و شما با کمی ذوق و سلیقه قادر خواهید بود کاسه های یخی متنوع تری آماده کنید - آکابانو

کاسه یخی,آموزش گل آرایی, تزیین سیسمونی
kaseh-yakhi-08_01

kaseh-yakhi-01

kaseh-yakhi-02

kaseh-yakhi-03

kaseh-yakhi-04_400

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام