تزیین کاسه یخی شماره سه - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین کاسه یخی شماره سه

کاسه یخی بسیار زیبا است که شما می توانید توسط آن سفره خود را چندین برابر زیبا کنید شماره سه طرز تهیه تهیه در کاسه یخی شماره یک آمده است لیکن تصویر به اندازه کافی گویاست و شما با کمی ذوق و سلیقه قادر خواهید بود کاسه های یخی متنوع تری آماده کنید - آکابانو

کاسه یخی,تزیین یخ,تزیین میز برای شب یلدالايک انتشار در تلگرام