دستورالعمل های ساده برای سفره آرایی - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین سفره
 
اگر دستورالعمل های خوب و مناسب داشته باشید، هنر سفره آرایی برای میز شام خیلی راحت تر خواهد شد. چه شامتان خیلی رسمی باشد یا معمولی، چند راهبرد اصلی هستند که باید حتماً یاد بگیرید.

میز غذا,میز شام,طراحی میز غذا

لايک انتشار در تلگرام