تزیین سالاد میوه سری یک - آکابانوایران

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین سالاد میوه 1

با کمی دقت و سلیقه میتوان میوها را با اشکالی بسیار زیبا در کنار هم چید که زیبا و دلچسب باشد. تصاویر زیر برای آشنایی شما گذاشته شده است.

میوه,<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

tazein-salad


tazein-salad


tazein-salad


tazein-salad


tazein-salad

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام