تزیین حلوا سری شش - آکابانوایران

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین حلوا 6

معمولاً وقتی هر کس حلوا می پزد سعی می کند روی آنرا به بهترین شکل ممکن تزیین نماید. در زیر می توانید با چند نمونه از این نوع تزیینات آشنا شوید.

<a style='color:#000' title='تزیین حلوا' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/20131027181352.html'>تزیین حلوا</a>,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>, سفره برای میز

tazein-halva


tazein-halva


tazein-halva


tazein-halva


tazein-halva

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام