تزیین خرما سری یک - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین خرما 1

چیدن و تزیین کردن خرما می تواند جلوه زیبایی به آن دهد و آنرا دلچسب تر نماید. در زیر چند نمونه از این نوع تزیینات را به شما نشان می دهیم.

<a style='color:#000' title='تزیین خرما' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/9966.html'>تزیین خرما</a>,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>, و طرز تهیه

tazein-khorma


tazein-khorma


tazein-khorma


tazein-khorma


tazein-khorma

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام