تزیین خرما سری سه - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین خرما سری 3

چیدن و تزیین کردن خرما می تواند جلوه زیبایی به آن دهد و آنرا دلچسب تر نماید. در زیر چند نمونه از این نوع تزیینات را به شما نشان می دهیم.

<a style='color:#000' title='تزیین خرما' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/9966.html'>تزیین خرما</a>,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> با <a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>,<a style='color:#000' title='خرما' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/11537.html'>خرما</a>

tazein-sofreh


tazein-sofreh


tazein-sofreh


tazein-sofreh


tazein-sofreh

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام