تزیین خرما سری چهار - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین خرما 4

چیدن و تزیین کردن خرما می تواند جلوه زیبایی به آن دهد و آنرا دلچسب تر نماید. در زیر چند نمونه از این نوع تزیینات را به شما نشان می دهیم.

تزیین خرما,سفره آرایی, اموزش سفره

لايک انتشار در تلگرام