میوه آرایی و تزیین میوه سری هفده - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین میوه 17

چیدمان و تزیین میوه با استفاده از هنر شکل دادن به میوه هر بیننده ای را به تحسین وا می دارد. در زیر با چند نمونه از این تزینات آشنا می شوید.

تزیین میوه ها,تزیین میوه روی میز,تزیین میوه های تابستانی,[categoriy]

لايک انتشار در تلگرام