میوه آرایی و تزیین میوه سری هجده - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین میوه 18

چیدمان و تزیین میوه با استفاده از هنر شکل دادن به میوه هر بیننده ای را به تحسین وا می دارد. در زیر با چند نمونه از این تزینات آشنا می شوید.

میوه آرایی,میوه آرایی ساده,میوه آرایی سفره عقد,[categoriy]

لايک انتشار در تلگرام