تزیین تربچه به شکل موش
تزیین تربچه  به شکل موش
این هم چند عدد موش کوچولوی خوشگل با تربجه برای سبزی خوردن

از تربچه هایی استفاده کنید که دم دارند و کمی کشیده هستند
زیر تربچه ها را یک برش کوچک داده تا این موش ها بتوانند داخل ظرف بنشینند.

akairan

سپس برش کوچک را از وسط نصف کنید طوری که یک قسمت کمی بزرگتر از قسمت دیگر باشد.
سپس قسمت بزرگتر را دو نیم کنید و سر موشها رو با چاقو برش دهید و گوشها را در جای خودشان قرار دهید.

akairan

برای چشمها هم می توانید از فلفل سیاه استفاده کنید. ( فلفل سیاه را نصف کرده و به جای چشم ها از آن استفاده کنید )

akairan
منبع : آشپزخانه کوچک من

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام