کاسه طالبی(بسیار زیبا) - آکابانو

کاسه طالبی, تزیین کاسه طالبی, تزیین طالبی

به کمک چاقو مانند شکل کمی از سر طالبی را برش دهید


مواد اولیه:


کاسه طالبی, تزیین کاسه طالبی, تزیین طالبیقاشق اسکوپ
طالبی یا خربزه
چاقو

گام ۱

کاسه طالبی, تزیین کاسه طالبی, تزیین طالبی

به کمک چاقو مانند شکل کمی از سر طالبی را برش دهید (به این دلیل که بتوانید آن را ثابت نگه داریم و حرکت نکند)


گام ۲

کاسه طالبی, تزیین کاسه طالبی, تزیین طالبی

سپس آن را از وسط به دو قسمت برش دهید


گام ۳

کاسه طالبی, تزیین کاسه طالبی, تزیین طالبی

به کمک قاشق اسکوپ داخل آن را به صورت حفره حفره درآورید


گام ۴

کاسه طالبی, تزیین کاسه طالبی, تزیین طالبی

به کمک قلمو و رنگ خوراکی قسمت خارجی آن را تزئین کنید


گام ۵

کاسه طالبی, تزیین کاسه طالبی, تزیین طالبی

و در صورت تمایل رنگ کنید


گام ۶

کاسه طالبی, تزیین کاسه طالبی, تزیین طالبی

به این شکل


گام ۷

کاسه طالبی, تزیین کاسه طالبی, تزیین طالبی

سپس داخل آن را با میوه های ریز پر کنید.
گردآوری آشپزی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط