گل بگونیا با تربچه - آکابانو

گل بگونیا با تربچه, گل با تربچه, تربچه

وسایل مورد نیاز :

تربچه ، چاقو

روش کار :

ساقه تربچه را ببرید و آنرا به 4 قسمت مساوی متصل به هم تقسیم کنید.


در هر قسمت سه گلبرگ کوچکتر ایجاد کنید.


گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.


ساقه تربچه را ببرید. در سطح آن 6 شیار ایجاد کرده و دور آنها را کمی گرد کنید.


بین شیارها را ببرید بطوری که در انتها به هم وصل باشند.


گل را در آب سرد بگذارید تا باز شود.
گردآوری آشپزی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام