تزئین خیار و گوجه فرنگی مدل گل لاله - آکابانو

تزیئن سبزیجات در میز غذا اشتها برانگیز و به زیبایی میز غذا می افزاید.

مواد لازم :


_ گوجه فرنگی نقلی

_ خیار

_ ذرت پخته

_ خلال دندان

« مراحل تزئین دسته گل رز با گوجه فرنگی و خیار به ترتیب »
دسته گل لاله, تزئین <a style='color:#000' title='گوجه فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/tomato.html'>گوجه فرنگی</a> و <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, تزئین <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a> و <a style='color:#000' title='گوجه فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/tomato.html'>گوجه فرنگی</a>
دسته گل لاله, تزئین <a style='color:#000' title='گوجه فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/tomato.html'>گوجه فرنگی</a> و <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, تزئین <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a> و <a style='color:#000' title='گوجه فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/tomato.html'>گوجه فرنگی</a>
دسته گل لاله, تزئین <a style='color:#000' title='گوجه فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/tomato.html'>گوجه فرنگی</a> و <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, تزئین <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a> و <a style='color:#000' title='گوجه فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/tomato.html'>گوجه فرنگی</a>
دسته گل لاله, تزئین <a style='color:#000' title='گوجه فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/tomato.html'>گوجه فرنگی</a> و <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a>, تزئین <a style='color:#000' title='خیار' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/201401308767.html'>خیار</a> و <a style='color:#000' title='گوجه فرنگی' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/tomato.html'>گوجه فرنگی</a>

منبع : ashpazierangin.blogf

گردآوری آشپزی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام