درست کردن گل مینا - آکابانو

درست کردن, <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a>, گل سازی

وسایل مورد نیاز :

ترب - هویج - چاقو - پوست کن - چاقوی کنگره ای

روش کار :

ترب را پوست کنده ، سپس آن را از طول ، نازک ورقه کنید.

ورقه های ترب را مانند شکل های مربوطه با چاقوی کنگره ای و معمولی برش دهید.

هویج را پوست کنده ، در سطح بالایی آن شیار حک کنید.

ورقه های ترب را دور هویج بپیچید.

دور ترب را با نخ ، محکم ببندید.

گل ها را در آب سرد بگذارید تا تازه و باز شوند.
گردآوری آشپزی آکاایران

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط