تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا 2 - آکابانو

تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا, طراحی, دکوراسیون داخلی

در بیشتر رستوران ها و هتل ها و مراسم مجلل از این نوع تا زدن دستمال برای تزیین میز استفاده میکنند.


تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا, طراحی, دکوراسیون داخلی

تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا, طراحی, دکوراسیون داخلی

تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا, طراحی, دکوراسیون داخلی

تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا, طراحی, دکوراسیون داخلی

تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا, طراحی, دکوراسیون داخلی

تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا, طراحی, دکوراسیون داخلی

تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا, طراحی, دکوراسیون داخلی

تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا, طراحی, دکوراسیون داخلی

تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا, طراحی, دکوراسیون داخلی

تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا, طراحی, دکوراسیون داخلی

تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا, طراحی, دکوراسیون داخلی

گردآوری آشپزی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام