تزیین کیک 2 - آکابانو

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

روش ۱٫ شکلات سفید :
ابتدا شکلات سفید را رنده کرده و روی بخار کتری آب می کنیم و درون کیسه ای بریزید


سپس سمت بسته کیسه را با قیچی خیلی نازک برش دهید.

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

روش ۲٫ قهوه :


می توان قهوه را با کف دست و کمی فشار ، روی خامه چسباند.

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

می توان از شابلون هم استفاده کرد :

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

روش ۳٫

ابتدا شکلات را رنده کرده و روی بخار کتری آب می کنیم


سپس آنرا روی سطح چرب خنک مانند شکل زیر پخش می کنیم

و بعد با کارد می بریم و لوله می کنیم و از آن برای تزئین استفاده می کنیم.

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

 

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو


اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو
گردآوری آشپزی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام