آموزش تزیین پیاز - آکابانو

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

گل نیلوفر آبی

وسایل مورد نیاز :

پیاز - چاقوی حکاکی - رنگ خوراکی

روش کار :

پیاز را پوست کنده ، درقسمت سر پیاز با کمک نوک چاقو ، 8 تا 9 گلبرگ ایجاد کنید ، سپس خطوط گلبرگها را با چاقو شکاف دهید.

سر پیاز باقی مانده را جدا کنید.

لایه های پیاز را باکمک نوک چاقو باز کنید.

پیاز گل شده را در آب سرد رنگی بگذارید.

گل رز


اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو

وسایل مورد نیاز :


پیاز - چاقو - چاقوی حکاکی - رنگ خوراکی

روش کار :


پیاز را پوست کنده ، یک سوم آنرا از سر جدا کنید.

روی اولین لایه پیاز از خارج 5 گلبرگ بزرگ ایجاد کنید.

گلبرگها را فرم دهید.

ردیف دوم گلبرگها را بین گلبرگهای ردیف اول بوجود آورید ، به همین ترتیب تا آخرین لایه پیاز ادامه دهید.

گلها را در آب سرد رنگی بگذارید.

اسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو, نظافت, لکه گیری, شستشوی منزل, نظافت منزل, گل و گیاه, نکات مهم <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>, <a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a>, هنر در خانه, آموزش تزیین پیاز, تزیین پیاز, تزیین وسایل یخچال عروس, تزیین وسایل عروس, پیاز, گل رزاسرار خانه داری, مهارت های زندگی, شستشو, نظافت, لکه گیری, شستشوی منزل, نظافت منزل, گل و گیاه, نکات مهم <a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>, <a style='color:#000' title='نکات آشپزی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/nokat-ashpazi/'>نکات آشپزی</a>, هنر در خانه, آموزش تزیین پیاز, تزیین پیاز, تزیین وسایل یخچال عروس, تزیین وسایل عروس, پیاز, گل رزگردآوری آشپزی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام