تزیین خیار سری چهارم - آکابانو

هما نطور که در تصویر مشاهد می نمایید با استفاده از خیار و گوجه گیلاسی می توانید چه گل زیبایی کنار بشقاب برای سرو غذا درست نمایید .

 

سبزی آرایی, عکس میوه آرایی, آموزش تزیین غذا

 

 

سبزی آرایی, عکس میوه آرایی, آموزش تزیین غذا

 

 

سبزی آرایی, عکس میوه آرایی, آموزش تزیین غذا

 

 

سبزی آرایی, عکس میوه آرایی, آموزش تزیین غذا

 

 

لايک انتشار در تلگرام