هنر سفره آرایی در میهمانی - آکابانو

سفره, هنر  <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> در میهمانی, <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>
براى چیدن سفره میهمانى اندکى صبر و حوصله لذت دست پخت شما را دو صد چندان مى کند و هنر نماى شما اشتهاى میهمانان را تحریک خواهد کرد.


چیدمان در سفره هاى مستطیل شکل گل‌ها را در وسط عرض مستطیل قرار می‌دهیم. در سفره‌های مربع‌شکل ، از یک گوشه آن استفاده می‌کنیم. در صورت استفاده از گلدان ، باید حداکثر شاخه‌های گل 20 سانتی‌متر باشد.


ابتدا بشقاب پلوخوری که بشقاب اصلی است را روی میز می‌گذاریم. سپس بشقاب سوپ‌خوری را قرار داده، چنگال و قاشق را در کنار سفره قرار می‌دهیم. سپس کارد را می‌گذاریم، بشقاب‌های سالادخوری را با دستمال سفره در سمت چپ قرار می‌دهیم.


اگر قصد استفاده از شمع را در سفره دارید، می‌توان دستمال‌ها را در حالی که شمع یا شمعدان است، قرار دهید و به این شکل، سفره را تزئین کنید.

لیوان در سمت راست قرار می‌گیرد، برای تزئین آن دستمال کاغذی را پهن می‌کنیم و از وسط می‌گیریم و داخل لیوان قرار می‌دهیم.

سفره, هنر <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> در میهمانی, <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>, <a style='color:#000' title='سفره ارایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره ارایی</a>, تزیین سفره, هنر <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>, در میهمانی ,چگونه یک سفره براى میهمانى ها بچینیم, براى چیدن سفره میهمانى,چیدمان در سفره هاى مستطیل شکل, ابتدا بشقاب <a style='color:#000' title='پلو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/amoozesh-polo/'>پلو</a>خوری که بشقاب اصلی است, اگر قصد استفاده از شمع را در سفره دارید,بشقاب <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>‌خوری, سفره‌های مربع‌شکل, استفاده از گلدان, اسرارخانه داری, اسرار خانه داری, مهارتهای زندگی, نکته های خانه داری, نکات خانه داریسفره, هنر <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> در میهمانی, <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>, <a style='color:#000' title='سفره ارایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره ارایی</a>, تزیین سفره, هنر <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>, در میهمانی ,چگونه یک سفره براى میهمانى ها بچینیم, براى چیدن سفره میهمانى,چیدمان در سفره هاى مستطیل شکل, ابتدا بشقاب <a style='color:#000' title='پلو' href='http://www.akairan.com/ashpazi/amoozesh-polo/'>پلو</a>خوری که بشقاب اصلی است, اگر قصد استفاده از شمع را در سفره دارید,بشقاب <a style='color:#000' title='سوپ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/soup1/'>سوپ</a>‌خوری, سفره‌های مربع‌شکل, استفاده از گلدان, اسرارخانه داری, اسرار خانه داری, مهارتهای زندگی, نکته های خانه داری, نکات خانه داریگردآوری آشپزی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام