گلهایی از هویج میوه آرایی - آکابانو

1 ـ ابتدا هویج را پوست گرفته و به اندازه ی 5 تا 7 سانت از هویج جدا کنید.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

2 ـ از قسمت سر هویج 1 شیار به این شکل بزنید و تکرار کنید تا 5 گلبرگ درست شود.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

3 ـ قسمت پایین گلبرگ ها را با چاقو کمی خالی کنید به طوری که یک ساقه کوچک و باریک درست شود.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

4 ـ وسط مغز گل را با نوک چاقو به آرامی خالی کنید ، تا حالت شیپوری پیدا کند و گلبرگ ها ظریف تر مشخص شوند.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

5 ـ گلبرگ ها را کاملاً نازک کرده و ساقه گل را هم باریک برش دهید.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

6 ـ یک فلفل کبابی باریک را نصف کنید.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

7 ـ قسمت ساقه دار فلفل را برای کاسبرگ گل نیلوفر کنار گذاشته و به صورت برش های نوک تیز با چاقو برش بزنید.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

8 ـ فلفل برش داده شده را به صورت کاسبرگ گل داخل ساقه ی گل هویج فرو کنید و برای محکم شدن با یک خلال دندان چوبی محکم کنید.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

9 ـ در صورتی که از ترب سفید استفاده می کنید، قسمت سر گل را می توانید با یک تکه چغندر قرمز به رنگ صورتی رنگ آمیزی کنید.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

10 ـ از چغندر یک برش بردارید و به سر گل نیلوفر از ترب بمالید در این صورت گل رنگ صورتی به خود می گیرد.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

11 ـ برای غنچه ی گل یک تکه کوچ از هویج برش دهید.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

12 ـ تکه برش زده شده را به اندازه ی 5 تا 6 سانتی متر کوچک کنید و به قطر یک سانتی متر باریک کنید.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

13 ـ یک سر برش برای غنچه را باریک تر کنید و قسمت انتها را پهن تر و گرد در نظر بگیرید.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

14 ـ از سر غنچه گل برش های باریک به طرف انتها با نوک چاقو ایجاد کنید.

هویج ,میوه آرایی ,تزیین سفره

15 ـ انتهای غنچه را از فلفل کبابی نصف شده و برش خرده به صورت کاسبرگ با خلال دندان نصب کنید و غنچه را با یک تکه از چغندر رنگ آمیزی کنید.
لايک انتشار در تلگرام