گلهایی از هویج میوه آرایی - آکابانو

1 ـ ابتدا هویج را پوست گرفته و به اندازه ی 5 تا 7 سانت از هویج جدا کنید.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

2 ـ از قسمت سر هویج 1 شیار به این شکل بزنید و تکرار کنید تا 5 گلبرگ درست شود.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

3 ـ قسمت پایین گلبرگ ها را با چاقو کمی خالی کنید به طوری که یک ساقه کوچک و باریک درست شود.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

4 ـ وسط مغز گل را با نوک چاقو به آرامی خالی کنید ، تا حالت شیپوری پیدا کند و گلبرگ ها ظریف تر مشخص شوند.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

5 ـ گلبرگ ها را کاملاً نازک کرده و ساقه گل را هم باریک برش دهید.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

6 ـ یک فلفل کبابی باریک را نصف کنید.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

7 ـ قسمت ساقه دار فلفل را برای کاسبرگ گل نیلوفر کنار گذاشته و به صورت برش های نوک تیز با چاقو برش بزنید.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

8 ـ فلفل برش داده شده را به صورت کاسبرگ گل داخل ساقه ی گل هویج فرو کنید و برای محکم شدن با یک خلال دندان چوبی محکم کنید.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

9 ـ در صورتی که از ترب سفید استفاده می کنید، قسمت سر گل را می توانید با یک تکه چغندر قرمز به رنگ صورتی رنگ آمیزی کنید.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

10 ـ از چغندر یک برش بردارید و به سر گل نیلوفر از ترب بمالید در این صورت گل رنگ صورتی به خود می گیرد.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

11 ـ برای غنچه ی گل یک تکه کوچ از هویج برش دهید.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

12 ـ تکه برش زده شده را به اندازه ی 5 تا 6 سانتی متر کوچک کنید و به قطر یک سانتی متر باریک کنید.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

13 ـ یک سر برش برای غنچه را باریک تر کنید و قسمت انتها را پهن تر و گرد در نظر بگیرید.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

14 ـ از سر غنچه گل برش های باریک به طرف انتها با نوک چاقو ایجاد کنید.

هویج ,<a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ,تزیین سفره

15 ـ انتهای غنچه را از فلفل کبابی نصف شده و برش خرده به صورت کاسبرگ با خلال دندان نصب کنید و غنچه را با یک تکه از چغندر رنگ آمیزی کنید.
گردآوری آشپزی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام