خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب - آکابانو

آکابانو به نقل از برترین ها :

خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>


وسایل و مواد لازم:


• 1 عدد سیب
• هلو یا سیب دیگری برای تزئین
• چاقوی تایلندی

خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>

روش تهیه لاکپشت:

1. سیب را به دو نیم کنید. با این دو نیمه دو لاکپشت می توان درست کرد.

2. با چاقوی تایلندی سه شش ضلعی در کنار هم ببرید.

3. بعد سلول های دیگر را اضافه کنید.

خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>4. در هر شش ضلعی مارپیچ هایی دربیاورید.

5. هلو را قاچ کنید و برای سر و پاهای لاکپشت استفاده کنید.

خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>


نکته: یادتان باشد از آبلیمو استفاده کنید تا سیب های قهوه ای نشوند.

نکاتی برای حکاکی روی سیب:

1. اگر نمی خواهید که سیب ها سریع قهوه ای شوند، آنها را زیاد عمیق نبرید. طرح های زیبایی از کنتراست بین پوست قرمز/سبز و گوشت سفید سیب درمی آید که نیازی به برش عمیق ندارد.

خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>


خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>


خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>


2. برای آنکه قسمت های برش خورده قهوه ای نشوند، به آن قسمت های آبلیمو بزنید. بلورهای اسید لیمو را در آب حل کنید. سیب را هر بار پس از چند برش در این آب فرو کنید. این باعث می شود که طرح شما ساعت های بیشتری زیبا بماند.

خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>


3. با سلفون روی سیب برش خورده را بپوشانید تا اکسیژن به آن نرسد.

خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>


4. سیب های برش خورده را در مکان سرد یا یخچال نگهداری کنید.

خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>


خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>


خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>


خوراکی های تزئینی؛ این بار سیب خوراکی های تزئینی,سیب,<a style='color:#000' title='آشپزی آکا' href='http://www.akairan.com/'>آشپزی</a>


گردآوری آشپزی آکابانو

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام