تزیین میوه های شب یلدا 93 سری پنجم - آکابانو


نمونه هایی از شیک ترین و زیباترین تزیینات میوه در شب یلدا

میوه آرایی

آموزش میوه آرایی, تزیین هندوانه, هندوانه شب یلدا,سفره آرایی و میوه آرایی

میوه آرایی

آموزش میوه آرایی, تزیین هندوانه, هندوانه شب یلدا,سفره آرایی و میوه آرایی

میوه آرایی

آموزش میوه آرایی, تزیین هندوانه, هندوانه شب یلدا,سفره آرایی و میوه آرایی

میوه آرایی

آموزش میوه آرایی, تزیین هندوانه, هندوانه شب یلدا,سفره آرایی و میوه آرایی

میوه آرایی

آموزش میوه آرایی, تزیین هندوانه, هندوانه شب یلدا,سفره آرایی و میوه آرایی

میوه آرایی

آموزش میوه آرایی, تزیین هندوانه, هندوانه شب یلدا,سفره آرایی و میوه آرایی

میوه آرایی

آموزش میوه آرایی, تزیین هندوانه, هندوانه شب یلدا,سفره آرایی و میوه آرایی

میوه آرایی

آموزش میوه آرایی, تزیین هندوانه, هندوانه شب یلدا,سفره آرایی و میوه آرایی


لايک انتشار در تلگرام