ایده هایی برای تزئین پول برای عید نوروز - آکابانو
سفره آرایی و میوه آرایی,تزئین, تزئین کادو, عیدی
آکابانو : البته بهتر است با اسکناس که یک سرمایه ملی است هرگز اینکار را انجام ندهید و از کاغذهای رنگی مناسب برای ساخت این اشکال استفاده کنید

سفره آرایی و میوه آرایی,تزئین, تزئین کادو, عیدی

اگر میخواهید برای عیدی به عزیزان تان پول عیدی بدهید، آنها را اینگونه تزئین کنید.

سفره آرایی و میوه آرایی,تزئین, تزئین کادو, عیدی


سفره آرایی و میوه آرایی,تزئین, تزئین کادو, عیدی


سفره آرایی و میوه آرایی,تزئین, تزئین کادو, عیدی


سفره آرایی و میوه آرایی,تزئین, تزئین کادو, عیدی


سفره آرایی و میوه آرایی,تزئین, تزئین کادو, عیدی


سفره آرایی و میوه آرایی,تزئین, تزئین کادو, عیدی


seemorgh.com
لايک انتشار در تلگرام