آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین با مقوا - آکابانو


سفره آرایی و میوه آرایی,سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین

آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین

آموزش سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین
سبدهای کوچولوی ساخته شده از مقوا و گل های مصنوعی
یک هفت سین ساده و کم خرج برای آن هایی که طرفدار کارای ابتکاری هستند.

سفره آرایی و میوه آرایی,سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین

الگوی اصلی جهت ساخت سبد برای تخم مرغ سفره هفت سین


این الگوی اصلی هست .

سفره آرایی و میوه آرایی,سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین

چیدن الگو جهت ساخت سبد برای تخم مرغ سفره هفت سین


6 تا از الگوی اصلی ببرید و دور تا دور هر تکه را با شمع بسوزانید.
یک نوار بلند هم برای دسته سبد آماده کنید.

سفره آرایی و میوه آرایی,سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین

چسباندن الگوهای سبد از پشت و رو


تکه ها را از قسمت پشت به هم بچسبانید.

سفره آرایی و میوه آرایی,سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین

چسباندن الگوهای سبد از پشت و رو


روی کار!

سفره آرایی و میوه آرایی,سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین

چسباندن الگوهای پشت و رو به یکدیگر


دو تکه انتهائی را هم بچسبانید.

سفره آرایی و میوه آرایی,سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین

نصب دسته برای سبد تخم مرغ


دسته را نصب کنید.

سفره آرایی و میوه آرایی,سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین

تزیین با گل و برگ های کوچک و گل و روبان جهت سفره هفت سین


با گل و برگ های کوچولو و روبان تزئین کنید.

سفره آرایی و میوه آرایی,سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, ساخت سبد تخم مرغ برای سفره هفت سین, آموزش ساخت تخم مرغ برای سفره هفت سین

تزیین تخم مرغ برای سفره هفت سین در سبد


منبع : aftab92.mihanblog.com

لايک انتشار در تلگرام