برای سفره افطارتان بشکه هندوانه درست کنید - آکابانو

هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی
ایده ای جالب برای تزئین سفره افطار

ابتدا هندوانه را شسته و خشک کنید.

هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی


سپس با نوک تیز پوست کن سه دایره هم مرکز روی هندوانه کشیده و مطابق تصویر بین دو دایره پایینی را پوستش را بکنید.
هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی

هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی


با چاقوی نوک تیر و بلند دایره بالایی را کاملا جدا کنید.
هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی

هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی


سپس با قاشق مخصوص بستنی داخل هندوانه را خالی و با دستمالی داخل آنرا خشک کنید.
هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی

هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی

هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی


در این مرحله با چاقوی پلاستیکی در روی قسمت مشخص شده در تصویر را سوراخ کرده و جایی برای یک شیر فلزی مشخص کنید.
هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی


در این مرحله شیر فلزی را در جای معین شده بگذارید.
هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی


هندوانه هایی را که جدا کرده بودید داخل مخلوط کن ریخته و میکس کنید.
در انتها میکس شده هندوانه را داخل پوست هندوانه ریخته و از طریق باز کردن شیر لیوان های تان را پر کنید.
هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی

هندوانه, بشکه هندوانه, طرز تهیه بشکه هندوانه,سفره آرایی و میوه آرایی


seemorgh.com
لايک انتشار در تلگرام