آموزش ساخت جا تخم مرغی و تزیین تخم مرغ

جا <a style='color:#000' title='تخم مرغ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/omlet/gazabatokhmemorgh.html'>تخم مرغ</a>ی

آموزش ساخت جا تخم مرغی چوبی

برای ساخت این جا تخم مرغی شما به مقداری چوب ترکه ای و حصیر نیاز دارید

جا <a style='color:#000' title='تخم مرغ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/omlet/gazabatokhmemorgh.html'>تخم مرغ</a>ی

چوب ترکه ای را در آب گرم خیس دهید تا نرم شود سپس به شکل دایره ای حالت دهید

با استفاده از حصیر نازک یا روبان اطراف چوب را به صورت نامرتب پوشش دهید

جا <a style='color:#000' title='تخم مرغ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/omlet/gazabatokhmemorgh.html'>تخم مرغ</a>ی

برای تکمیل کار تخم مرغ های رنگی را روی این جا تخم مرغی ها قرار دهید

این تزیین ساده و زیبا مناسب سفره عید و چیدمان میز صبحانه است

تزیین <a style='color:#000' title='تخم مرغ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/omlet/gazabatokhmemorgh.html'>تخم مرغ</a> هفت سین

تزیین <a style='color:#000' title='تخم مرغ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/omlet/gazabatokhmemorgh.html'>تخم مرغ</a> هفت سین

تزیین <a style='color:#000' title='تخم مرغ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/omlet/gazabatokhmemorgh.html'>تخم مرغ</a> هفت سین

تزیین <a style='color:#000' title='تخم مرغ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/omlet/gazabatokhmemorgh.html'>تخم مرغ</a> هفت سین

تزیین <a style='color:#000' title='تخم مرغ' href='http://www.akairan.com/ashpazi/omlet/gazabatokhmemorgh.html'>تخم مرغ</a> هفت سین

منبع : ایران کوک

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام