تزیین دستمال سفره طرح شمع و طرح کرکره ای

تزیین دستمال سفره طرح شمع

برای تزیین دستمال سفره طرح شمع شما به پارچه ای مربع شکل نیاز دارید

دستمال سفره

همانند تصویر بالا پارچه را از وسط به صورتی تا کنید که به شکل مثلث شود

دستمال سفره

لبه پایینی و بسته پارچه را به داخل تای کوچکی بزنید ( عرض تای پارچه باید 2 بند انگشت باشد )

دستمال سفره

پارچه را به طرف دیگر برگردانید سپس پارچه را از یک طرف به طرف دیگر رول کنید

دستمال سفره

تزیین دستمال سفره طرح کرکره ای

برای تزیین دستمال سفره طرح کرکره ای شما به پارچه ای مربع شکل نیاز دارید

دستمال سفره

پارچه را روی سطح کار قرار دهید و مانند تصور بالا 1/3 لبه پارچه را به داخل تا بزنید

دستمال سفره

در ادامه 1/3 باقی مانده پایین را به داخل تا بزنید طوری که لبه ها روبروی هم قرار گیرند

دستمال سفره

دو سر آزاد پارچه را به سمت داخل دو تای کوچک بزنید

دستمال سفره

یک طرف پارچه را روی طرف دیگر برگردانید سپس پارچه را به داخل چند چین دهید

دستمال سفره

منبع : ایران کوک

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام