تزیین دستمال سفره طرح گل و طرح برج و طرح تاج

دستمال سفره طرح گل

دستمال سفره

1- پارچه ای چهارگوش را برای دستمال سفره اماده کنید.

دستمال سفره

2- دستمال را از وسط یک تای کامل بزنید.

دستمال سفره

3- شروع به زدن تای یکی در میان ( بادبزنی ) کنید.

دستمال سفره

4- حدود 1/3 پارچه را تای بادبزنی بزنید.

دستمال سفره

5- مجدد پارچه را از وسط تا کنید اما دقت کنید تای بادبزنی باز نشود.

دستمال سفره

6- از گوشه بالا به سمت پایین پارچه تای دیگری بزنید.

دستمال سفره

7- با دقت ادامه پارچه را به زیر برگردانید.

دستمال سفره

8- با دست کمی به پارچه فرم دهید و تای بادبزنی را همانند یک گل باز کنید

دستمال سفره

تزیین دستمال سفره طرح برج

دستمال سفره

1- پارچه ای چهارگوش را به شکل مثلث تا کنید.

دستمال سفره

2- گوشه سمت راست و چپ مثلث را به گوشه بالایی مثلث برسانید و تا بزنید.

دستمال سفره

3. پارچه را برگردانید و مانند شکل بخش پایین را به سمت بالا تا بزنید.

دستمال سفره

4. در مرحله آخر دو طرف پارچه را به پشت ببرید و درون هم ثابت کنید.

دستمال سفره

تزئین دستمال سفره طرح تاج

دستمال سفره

1- یک سوم پارچه ای چهارگوش را به سمت مرکز پارچه تا بزنید.

دستمال سفره

2- از سمت مقابل تای دوم را بزنید

تای دوم باید روی تای اول قرار گیرد و اندازه های تا باید برابر باشد.

دستمال سفره

3- دستمال را بصورت یکی در میان ( بادبزنی ) تا کنید.

دستمال سفره

4- پس از تا زدن نصف تا را با دست کمی باز کنید و به ان شکل تاج بدهید.

دستمال سفره

5- در انتها نیمی از دستمال را درون لیوان وارد کرده و نیمی دیگر را بصورت تاج فرم دهید.

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام