آموزش جدیدترین تزیین آش 1

تزئین آش : آش را میتوانید با توجه به موادی که در تهیه ان مصرف میشود مانند کشک ، سیر داغ ، پیاز داغ ، گوشت های خلال شده و … تزئین کنید ، رنگ زردی که در تزئینات مشاهده میکنید ترکیب زعفران و کشک میباشد.

تزئین آش و سوپ

تزئین آش و سوپ

تزئین آش و سوپ

تزئین آش و سوپ

تزئین آش و سوپ

تزئین آش : آش را میتوانید با توجه به موادی که در تهیه ان مصرف میشود مانند کشک ، سیر داغ ، پیاز داغ ، گوشت های خلال شده و … تزئین کنید ، رنگ زردی که در تزئینات مشاهده میکنید ترکیب زعفران و کشک میباشد.

تزئین آش و سوپ

تزئین آش و سوپ

تزئین آش و سوپ

تزئین آش و سوپ

تزئین آش و سوپ

منبع : ایران کوک

لايک انتشار در تلگرام