آموزش تصویری: تزیین سیب زمینی به شکل گل رز - آکابانو
برترین ها:
برای اینکه وقتی مهمان دارید همه بگویند به به چه خانم با سلیقه ای ... از این سیب زمینی ها درست کنید و غذاهایتان را با آن تزیین کنید.

1. سیب زمینی ها را به لایه های خیلی نازک برش دهید.

,آموزش تصویری: تزیین سیب زمینی به شکل گل رز آموزش تصویری,تزیین سیب زمینی,سیب زمینی,سفره آرایی و میوه آرایی


,آموزش تصویری: تزیین سیب زمینی به شکل گل رز آموزش تصویری,تزیین سیب زمینی,سیب زمینی,سفره آرایی و میوه آرایی


2. یک لایه از سیب زمینی را برداشته و لوله کنید. سپس لایه های بعدی را دور آن بپیچید. طوری که شبیه گل رز در بیاید.

,آموزش تصویری: تزیین سیب زمینی به شکل گل رز آموزش تصویری,تزیین سیب زمینی,سیب زمینی,سفره آرایی و میوه آرایی


,آموزش تصویری: تزیین سیب زمینی به شکل گل رز آموزش تصویری,تزیین سیب زمینی,سیب زمینی,سفره آرایی و میوه آرایی


3. با یک خلال دندان لایه ها را به هم فیکس کنید تا از هم جدا نشوند.

,آموزش تصویری: تزیین سیب زمینی به شکل گل رز آموزش تصویری,تزیین سیب زمینی,سیب زمینی,سفره آرایی و میوه آرایی


,آموزش تصویری: تزیین سیب زمینی به شکل گل رز آموزش تصویری,تزیین سیب زمینی,سیب زمینی,سفره آرایی و میوه آرایی


,آموزش تصویری: تزیین سیب زمینی به شکل گل رز آموزش تصویری,تزیین سیب زمینی,سیب زمینی,سفره آرایی و میوه آرایی


4. سیب زمینی های گل رزی را درون تابه با روغن داغ انداخته صبر کنید تا سرخ شوند.

,آموزش تصویری: تزیین سیب زمینی به شکل گل رز آموزش تصویری,تزیین سیب زمینی,سیب زمینی,سفره آرایی و میوه آرایی


5. سیب زمینی گل رزی شما به همین سادگی آماده شد ... شما همچین خانم با سلیقه ای هستید.

,آموزش تصویری: تزیین سیب زمینی به شکل گل رز آموزش تصویری,تزیین سیب زمینی,سیب زمینی,سفره آرایی و میوه آرایی

لايک انتشار در تلگرام