چگونه تلخی پوست پرتقال را بگیریم؟ - آکابانو
سایت سوران:

مواد اولیه :

  • پوست پرتقال به میزان لازم
  • گلاب به میزان لازم
  • شیر به میزان لازم
  • هل به میزان لازم

,چگونه تلخی پوست <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a> را بگیریم؟ تلخی پوست <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a>,پوست <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a>,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> و <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a>


طرز تهیه:


1. ابتدا پوست پرتقال را به وسیله رنده یا چاقو جدا ینید و تمام سعی خود را به یار بگیرید تا قسمتهای سفید یاملا جدا شود چون باعث تلخی پوست پرتقال همین بخشهای سفید هستند.میتوانید مثل تهیه گل رز از گوجه فرنگی یی گل هم با پوست پرتقال تهیه ینید و آن را برای تهیه مرغ و غذاهایی یه نیاز به تزیین دارند استفاده ینید.

,چگونه تلخی پوست <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a> را بگیریم؟ تلخی پوست <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a>,پوست <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a>,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> و <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a>


2. بعد از جدا یردن پوست آن را داخل آب در حال جوش بریزید و بعد از چند دقیقه آن را آبیش ینید و یی بار دیگر داخل آب ریخته و اجازه دهید آب به جوش بیاید و پوست با آب بجوشد.بعد از جوشیدن آن را آبیش ینید.

,چگونه تلخی پوست <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a> را بگیریم؟ تلخی پوست <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a>,پوست <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a>,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> و <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a>


3. داخل ظرفی یه درپوش دارد مقداری آب سرد و یمی شیر و گلاب و به ازای هر 2عدد پرتقال 1دانه هل قرار دهید و پوست را داخل آن ریخته و 24ساعت داخل یخچال قرار دهید و در این مدت چند بار آب مواد را تعویض ینید و بعد آن را برای استفاده آماده ینید.

,چگونه تلخی پوست <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a> را بگیریم؟ تلخی پوست <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a>,پوست <a style='color:#000' title='پرتقال' href='http://www.akairan.com/health/vegetable-health/5161.html'>پرتقال</a>,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> و <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a>


نیات:

1) از همین روش برای تهیه پوست نارنج هم میتوان استفاده یرد.

2) توجه داشته باشید اگر زمان بیشتری مواد را داخل آب قرار دهید عطر آنها از بین میرود.

3) از این پوست برای تهیه انواع خورش میتوان استفاده یرد.همچنین پوست پرتقال و نارنج بوگیر بسیار قوی برای مرغ و گوشت و ماهی هستند و عطر بسیار خوبی به این مواد میدهند.

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام