تزئین هندوانه به شکل قو - آکابانو
برترین ها:در این مطلب به صورت تصویری به شما آموزش داده ایم چگونه هندوانه را به شکل قو برش دهید و داخل آن را به عنوان ظرفی زیبا برای میوه استفاده کنید.

هندوانه بیضی شکل و بزرگ خریداری کنید. سطح آن را تمیز کنید و با آب بشویید و خشک کنید. هندوانه را در یخچال نگذارید تا سرد و ترد نباشد.

,تزئین هندوانه به شکل قو هنداوانه,شب یلدا,تزئین,سفره آرایی و میوه آرایییک لایه باریک از قسمت پایین هندوانه برش دهید تا به صورت عمودی بتوان آن را روی سطح صاف قرار داد.

,تزئین هندوانه به شکل قو هنداوانه,شب یلدا,تزئین,سفره آرایی و میوه آراییطرح قو را با ماژیک روی پوست هندوانه طراحی کنید. برای اینکه طرحتان زیبا و کامل باشد، طرح قو را پرینت بگیرید. روی کاغذ روغی چاپ کنید. آن را با خلال دندان روی سطح هنوانه محکم و طرح را روی پوست هندوانه منتقل کنید.

,تزئین هندوانه به شکل قو هنداوانه,شب یلدا,تزئین,سفره آرایی و میوه آراییبا چاقوی تیز روی خطوط طرح را برش بزنید. برای برش دادن قسمت های باریک از چاقوهای تیز و مخصوص سفره آرایی استفاده کنید که زحماتتان هدر نروند.

,تزئین هندوانه به شکل قو هنداوانه,شب یلدا,تزئین,سفره آرایی و میوه آراییپیش از اینکه قسمت های اضافه هندوانه را جدا کنید، با چاقو قسمت چشم قو را برش دهید.

,تزئین هندوانه به شکل قو هنداوانه,شب یلدا,تزئین,سفره آرایی و میوه آراییقسمت بالای هندوانه را جدا کنید. آن را به صورت یکجا برش ندهید. به صورت مکعب های کوچک برش دهید تا هیچ اشکالی در کار ایجاد نشود. در آخرین مرحله، لبه های بال قو را با احتیاط و دقت برش دهید. برای این کار باید حوصله زیادی داشته باشید و سرسری آن را انجام ندهید.

,تزئین هندوانه به شکل قو هنداوانه,شب یلدا,تزئین,سفره آرایی و میوه آراییبا اسکن داخل هندوانه را خالی کنید.

,تزئین هندوانه به شکل قو هنداوانه,شب یلدا,تزئین,سفره آرایی و میوه آراییبا هر میوه ای که دوست دارید داخل آن را پر کنید.

,تزئین هندوانه به شکل قو هنداوانه,شب یلدا,تزئین,سفره آرایی و میوه آراییبا اضافه های پوست هم می توان گل و برگ و هر طرح دیگری که دوست دارید درست کنید و در اطراف قو بگذارید.

,تزئین هندوانه به شکل قو هنداوانه,شب یلدا,تزئین,سفره آرایی و میوه آرایی
لايک انتشار در تلگرام