برای تزئیین شیرینی تان گل هایی زیبا با آناناس درست کنید - آکابانو
,تزئین, تزئین سفره, تزئین میز,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

سپس آن ها را در قالب کیک مافین قرار داده برای مدت کوتاهی در فر یا مایکروویو قرار دهید تا خشک شود.

ابتدا میوه آناناس را برش بزنید

,تزئین, تزئین سفره, تزئین میز,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی


سپس آن ها را در قالب کیک مافین قرار داده برای مدت کوتاهی در فر یا مایکروویو قرار دهید تا خشک شود.

,تزئین, تزئین سفره, تزئین میز,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی


در این صورت شما یک گل زیبا خوراکی خواهید داشت.

,تزئین, تزئین سفره, تزئین میز,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
لايک انتشار در تلگرام