آموزش پخت غذا به شیوه بسیار جالب و دیدنی(+عکس) - آکابانو
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی

IKEA در یک نوآوری جدید به صورت تصویری دستورات پخت غذای خانگی خود را به صورت دستور العمل های بصری در رنگهای گرم و رنگارنگ ارائه کرده است .
IKEA در یک نوآوری جدید به صورت تصویری دستورات پخت غذای خانگی خود را به صورت دستور العمل های بصریدر رنگهایگرم و رنگارنگ ارائهکرده است .
1-کلوچه دارچینی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
2-پای توت فرنگی سوئدی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
3-کیک اسفنجی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
4- کرم وانیلی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
5-کلوچه خامه ای
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
6-تارت میوه تابستانی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
7-کلوچه شکلاتی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
,آشپزی,دستور پخت,Ikea,سفره آرایی ، میوه آرایی ، آموزش سفره آرایی
لايک انتشار در تلگرام