گوسفند برنجی - آکابانو
,<a style='color:#000' title='اشتها' href='http://www.akairan.com/health/laghar1/12687.html'>اشتها</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, غذا های رنگی ,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>


زیبایی و رنگی بودن  غذا از راهکارهای خیلی خوب و عملی هست که بوسیله اون میتونیم بچه هارو ترغیب به غذا خوردن کنیم.تنوعی که می توان در تزیینات غذای کودکان ایجاد کرد، هرگز تمام نمی شود.تزیین غذای کودک همانگونه که می دانید باید طبق سلیقه و متناسب با روحیه ی شاد و تنوع طلب کودکانه باشد جوری که کودک با دیدن غذای تزیین شده برای خوردن آن تحریک شود.


مواد لازم :
برنج دمی نرم
کالباس و پنیر چدار
زیتون سیاه یا سبز، یا خیارشور برای چشم گوسفند

طرز تهیه:
برای درست کردن این گوسفندان زیبا که می تواند محرک خوبی برای تشویق کودکان به غذا خوردن باشد، طبق مراحل زیر عمل کنید.برنج را به صورت آبدار دم بگذارید تا حسابی نرم و چسبنده باشد. از برنج نرم دم کشیده گلوله های توپی به شکل زیر درست کنید. گلوله های توپی را خیلی سفت نکنید، آنها باید نرم و پفی باشند.
می توانید هر ماده غذایی مورد نظر خود را وسط این توپ ها قرار دهید، مخصوصا مواد غذایی که کودک شما تمایلی به خوردن آنها ندارد.

,<a style='color:#000' title='اشتها' href='http://www.akairan.com/health/laghar1/12687.html'>اشتها</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, غذا های رنگی ,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

برای قسمت صورت می توانید از تکه ای کالباس و پنیر چدار استفاده کنید. ابتدا با یک قالب دایره ای کوچک، یا وسیله ای شبیه آن مثل در بطری نوشابه، برش های دایره ای کوچکی روی کالباس بزنید. بعد دو طرف دایره را با چاقو ببرید.در صورت تمایل همین کار را هم با پنیر چدار انجام دهید. یک لایه پنیر زیر کالباس باعث می شود سطح صورت کمی بالاتر قرار بگیرد که به زیبایی و طبیعی بودن گوسفند بیشتر کمک می کند.

,<a style='color:#000' title='اشتها' href='http://www.akairan.com/health/laghar1/12687.html'>اشتها</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, غذا های رنگی ,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

,<a style='color:#000' title='اشتها' href='http://www.akairan.com/health/laghar1/12687.html'>اشتها</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, غذا های رنگی ,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

مانند شکل برای گوش های گوسفند نیز برش هایی از کالباس و پنیر چدار تهیه کنید.

,<a style='color:#000' title='اشتها' href='http://www.akairan.com/health/laghar1/12687.html'>اشتها</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, غذا های رنگی ,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

,<a style='color:#000' title='اشتها' href='http://www.akairan.com/health/laghar1/12687.html'>اشتها</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, غذا های رنگی ,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

,<a style='color:#000' title='اشتها' href='http://www.akairan.com/health/laghar1/12687.html'>اشتها</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, غذا های رنگی ,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>


با استفاده از زیتون سیاه یا سبز و یا خیارشور، برش های هلالی شکلی برای چشم های گوسفند تهیه نمایید.
می توان برای گوسفند دیگر چشم های دایره ای شکل هم در نظر گرفت.

,<a style='color:#000' title='اشتها' href='http://www.akairan.com/health/laghar1/12687.html'>اشتها</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, غذا های رنگی ,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

برش های هلالی شکل را به جای چشم های گوسفند زیبا جایگذاری کنید.

,<a style='color:#000' title='اشتها' href='http://www.akairan.com/health/laghar1/12687.html'>اشتها</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, غذا های رنگی ,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

برش ها را برای گوسفند دوم به صورت برعکس قرار دهید.

,<a style='color:#000' title='اشتها' href='http://www.akairan.com/health/laghar1/12687.html'>اشتها</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, غذا های رنگی ,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

می توان این گوسفندها را بزرگ یا کوچک درست کرد. به طور مثال یک گوسفند بزرگ به عنوان مادر و یک گوسفند کوچکتر به عنوان فرزند که جذابیتش برای کودکان چند برابر می شود.

,<a style='color:#000' title='اشتها' href='http://www.akairan.com/health/laghar1/12687.html'>اشتها</a>, <a style='color:#000' title='تغذیه' href='http://www.akairan.com/health/taghziyeh-salem/201401297036.html'>تغذیه</a>, غذا های رنگی ,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>


منبع: kadbanoo.net


منبع : khorak.com

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام