تزیین کیک مدل گلدان گل - آکابانو
,آموزش <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a>, کیک مدل گلدان, <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a> مدل گلدان گل,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

 
برای این تزیین شیک و زیبا به کیک شکلاتی ، باترکرم شکلاتی ، خمیر فوندانت(این خمیر برای تزئین کیک استفاده می شود و از فروشگاه هایی که لوازم شیرینی پزی را می فروشند می توانید تهیه کنید) و رنگ خوراکی نیاز دارید.کیک شکلاتی را از قبل آماده کنید ( برای این تزیین 2 کیک شکلاتی نیاز دارید ) ، پس از اینکه کیک پخت و سرد شد هر کیک را به 2 یا 3 قسمت برش بزنید ( بخش بالای هر کیک را با چاقو صاف کنید و بتراشید و خرده های آن را برای انتهای کار کنار بگذارید ).

,آموزش <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a>, کیک مدل گلدان, <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a> مدل گلدان گل,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

لایه های کیک را روی هم قرار دهید و بین لایه ها باتر کرم شکلاتی بزنید ( میتوانید مقداری گردی خرد شده بین لایه ها بریزید ) ، پس از چیدن تمام لایه ها اطراف کیک را با باتر کرم شکلاتی بپوشانید ( خامه بدلیل رطوبت بالا برای زیر فوندانت مناسب نیست ).

,آموزش <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a>, کیک مدل گلدان, <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a> مدل گلدان گل,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

مقداری خمیر فوندانت را با رنگ خوراکی رنگ کنید تا به رنگ سفالی شود ( ترکیب زرد ، قرمز ، مشکی ) ، خمیر را روی سطح کار به شکل مستطیل پهن کنید و دور کیک را با آن پوشش دهید.

,آموزش <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a>, کیک مدل گلدان, <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a> مدل گلدان گل,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

اضافی خمیر را در بالای گلدان جمع کنید و با چاقو جدا نمایید ، همانند شکل اصلی گلدان سفالی 1/4 بالای گلدان برجسته تر است ، مقداری دیگر از خمیر فوندانت را به صورت نواری برش بزنید و در لبه گلدان متصل کنید و با استفاده از کمی اب به لایه قبلی متصل نمایید ( برای جلوه بیشتر میتوانید روی بدنه گلدان را با برس کمی گلیسیرین خوراکی بزنید ).

,آموزش <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a>, کیک مدل گلدان, <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a> مدل گلدان گل,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

در بخش بالای گلدان یا همان خاک گلدان از خرده های کیک که قبلا کنار گذاشته اید استفاده کنید ، کمی باتر کرم در بالای گلدان بریزید و پخش کنید سپس خرده کیک های شکلاتی را روی ان بریزید و با دست کمی فشار دهید.

,آموزش <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a>, کیک مدل گلدان, <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a> مدل گلدان گل,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

مقداری خمیر فوندانت را با رنگ های بنفش ، صورتی ، زرد و سبز رنگ کنید ، برای هر گل 5 گلبرگ دایره ای شکل از خمیر برش بزنید و همانند شکل گلبرگ ها را در کنار هم قرار دهید و با کمی اب بچسبانید ، گل ها را داخل کاسه های گودی قرار دهید و کناری بگذارید تا خشک شوند.

,آموزش <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a>, کیک مدل گلدان, <a style='color:#000' title='تزیین کیک' href='http://www.akairan.com/shirinipazi/cake1/120729021233.html'>تزیین کیک</a> مدل گلدان گل,<a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a> ، <a style='color:#000' title='میوه آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>میوه آرایی</a> ، آموزش <a style='color:#000' title='سفره آرایی' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/'>سفره آرایی</a>

مرکز هر گل را با خمیر زرد کوچکی تزیین کنید و با خمیر فوندانت سبز برگ هایی ایجاد کنید ، پس از خشک شدن برگ ها و گل ها را روی کار بگذارید و با کمک باتر کرم در جای خود ثابت کنید ( پیش از آماده کردن گلدان ، گل ها و برگ را آماده کنید ).


منبع: irancook.ir


منبع : khorak.com

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام