تزیین آناناس به شکل پروانه - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین آناناس شکل پروانه

شما می توانید به راحتی با طی کردن مراحلی که در تصاویر زیر آمده است به آناناس شکلی دیگر دهید که بسیار زیباست و از هنر این کار لذت می برید

آناناس,تزیین آناناس,<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>

 

akairan


akairan

akairan

akairan

akairan

akairan

akairan

akairan

akairan

akairan

akairan

 

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام