تزیین سبد میوه با هندوانه - آکابانو

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین سبد میوه با هندوانه

سبدی برای میوه های شما ساخته از هندوانه همانطور که در عکس ها خواهید دید این سبد کاملا متفاوت تر ما بقی سبد های میوه می باشد

وسایل مورد نیاز :

تزیین هندوانه,هندوانه,سبد

 

لايک انتشار در تلگرام