آموزش تزیین دستمال سفره به شکلی زیبا شماره 2 - آکابانو ایران

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین غذا - تزیین دستمال سفره2

در بیشتر رستوران ها و هتل ها و مراسم مجلل از این نوع تا زدن دستمال برای تزیین میز استفاده میکنند

تزیین دستمال, انار , یلداtazein-sofreh

tazein-sofreh

tazein-sofreh

tazein-sofreh

tazein-sofreh

tazein-sofreh

tazein-sofreh

tazein-sofreh

tazein-sofreh

tazein-sofreh

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام