تزیین سیب به شکل برگ - آکابانو ایران

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین سیب شکل برگ

تزیین سیب به شکلی بسار زیبا...از این نوع تزیین بیشتر در مهمونی های بسیار با کلاس استفاده میشه

<a style='color:#000' title='تزیین میوه' href='http://www.akairan.com/ashpazi/sofreharaii1/18508.html'>تزیین میوه</a>,تزیین سیب, آکا

 

گردآوری توسط کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام