تزیین سیب به شکل برگ - آکابانو ایران

سفره آرایی و میوه آرایی - تزیین میوه - تزیین سیب شکل برگ

تزیین سیب به شکلی بسار زیبا...از این نوع تزیین بیشتر در مهمونی های بسیار با کلاس استفاده میشه

تزیین میوه,تزیین سیب, آکا

لايک انتشار در تلگرام