ساندویچ مرغ با سماق - آکابانوایران

ساندویچ مرغ با سماق

پیازخلال شده+فلفل دلمه خلال شده را در روغن سرخ کنید.سپس مرغ پخته شده که به صورت خلال های درشت ...خرد کرده اید+ قارج خرد شده را به آن اضافه کرده

ساندویچ,مرغ,سماق

لايک انتشار در تلگرام