چیپس و پنیر فیله مرغ در مایکرویو - آکابانو

چیپس و پنیر فیله مرغ در مایکرویو

مایکرویو فقط برای آب کردن پنیر استفاده میکنیم.پس باید همه مواد از قبل پخته شده باشند.تنها مواد خام ما قارچ ...هست که آن را به صورت اسلایس خورد کرده و به یک حبه

چیپس,پنیر,فیله مرغ

لايک انتشار در تلگرام