کباب ترکی خانگی - آکابانو

کباب ترکی خانگی

گوشت را به تکه های نازک به اندازه کف دست ببرید . مواد سس را آماده کنید و گوشت را داخل این سس بگذارید تا چند ساعت داخل این سس در یخچال بماند . گوشت...

کباب,ترکی,خانگی

لايک انتشار در تلگرام