همبرگر با قارچ از طریق پخت در مایکروفر - آکابانو

همبرگر با قارچ از طریق پخت در مایکروفر

تمام مواد را با هم مخلوط کرده و خوب ورز می دهیم. سپس تمام مواد را به 3 قسمت تقسیم کرده و کمی آرد به دستان خود بزنید و گلوله ها را به شکل همبرگر...

همبرگر,قارچ,مایکروفر

لايک انتشار در تلگرام