انواع سس در ملل مختلف - آشپزی آکابانو

آشپزی - انواع سس - انواع سس در ملل مختلف

تعریف سس
سس، مایع غلیظی است که برای طعم و مزه دادن به انواع غذاها یا جذاب تر به نظر آمدن آنها به کار می رود. اصل لغت سس، فرانسوی است که خود ریشه لاتینی دارد.

سس در تهیه غذاهای فرانسوی
سس ها نقش مهمی در تهیه غذاهای فرانسوی دارند. سس های فرانسوی را با استفاده از نشاسته یا راکس (آردی که در کره تفت داده شده است) غلیظ می کنند. مهمترین انواع سس در دسته های زیر طبقه بندی می شوند...

سسها,سس با غذای اروپایی,سس با غذای ایتالیایی

لايک انتشار در تلگرام