سوپ ماهی آمور(روش ایرانی) - آکابانو

سوپ ماهی آمور(روش ایرانی)

پوست ماهی آمور را گرفته ،پس از شستن با ۸ ملاقه آب ،هل ومیخک بجوشانید. گوشت ماهی پخته شده را چرخ کرده وسوپ آنرا صاف نمائید...

 

سوپ ماهی,سوپ دریایی,ماهی آمور

لايک انتشار در تلگرام